Izdevumi kompetenču pieejā

2021-08-18

Mācību līdzekļi atbilst kompetenču pieejai izglītībā. Tie rosina skolēnus mācīties iedziļinoties, izprast kopsakarības un attīstīt spēju pārnest zināšanas uz jaunām, nezināmām situācijām. Mācību izdevumos īpaša uzmanība pievērsta caurviju prasmēm, kuras palīdz skolēniem apgūt zināšanas dažādos kontekstos un ar atšķirīgiem domāšanas un pašvadītas mācīšanās paņēmieniem, tā stiprinot jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi.

Gita Andersone, Vita Golubova, Iveta Ikale
Raibu raibā pasaule. 1. klase. Latviešu valoda, 1
Raibu raibā pasaule. 1. klase. Latviešu valoda, 2
Raibu raibā pasaule. 1. klase. Latviešu valodas burtnīca, 1
Raibu raibā pasaule. 1. klase. Latviešu valodas burtnīca, 2

Elfrīda Krastiņa, Elita Volāne, Elga Drelinga
Raibu raibā pasaule. 1. klase. Matemātika, 1
Raibu raibā pasaule. 1. klase. Matemātika, 2

Gunta Sālījuma, Vija Valtere
Literatūra 4. klasei. Kompetenču pieeja (ar pievienoto saturu)

Signe Ābola, Inga Zemīte
Literatūra 5. klasei. Kompetenču pieeja (ar pievienoto saturu) 1
Literatūra 5. klasei. Kompetenču pieeja (ar pievienoto saturu) 2

Daina Štokmane, Iveta Vīduša
Literatūra 7. klasei. Kompetenču pieeja (ar pievienoto saturu) 1
Literatūra 7. klasei. Kompetenču pieeja (ar pievienoto saturu) 2

Ilona Karpenko, Mārīte Milzere
Literatūra 8. klasei. Kompetenču pieeja (ar pievienoto saturu) 1
Literatūra 8. klasei. Kompetenču pieeja (ar pievienoto saturu) 2

Dace Markota, Gunta Šustere
Ģeogrāfija 7. klasei
Ģeogrāfija 7. klasei. Darba burtnīca

Līga Sausiņa
Bioloģija 7. klasei
Skolotājiem

Vita Golubova, Iveta Ikale, Anita Lanka
Raibu raibā pasaule. 1. klase. Latviešu valoda. Ceļvedis skolotājam

Signe Ābola
Programma. Literatūra 4–9. klasei. Kompetenču pieeja

Integrētas mācības 

Lai sasniegtu projekta “Skola 2030” mērķi – attīstīt skolēna kompetences, svarīgs ir skolēniem nozīmīgs mācību saturs kā arī zināšanu un prasmju konteksts, mācību saistība ar dzīvi. To ļauj īstenot pasaulē pārbaudīts mācību modelis – integrētās mācības. 
Integrācijas ideja balstās uz izpratni, ka starp visām lietām, dzīvām būtnēm un notikumiem pasaulē pastāv saikne. Zināšanas, jēdzieni, prasmes, attieksmes un darbības pārsniedz atsevišķu izglītības jomu un mācību priekšmetu robežas, un tikai veselumā veido patiesu izpratni par realitāti.  
Apgādā Zvaigzne ABC izstrādātie integrēto mācību līdzekļi paredzēti, lai mērķtiecīgi īstenotu padziļinātu, problēmorientētu, situatīvu mācīšanos un palīdzētu skolēnam pilnveidot savas individuālās spējas, paplašināt pieredzi un izprast mācīšanās jēgu.  

Aīda Rancāne, Gunta Siliņa Jasjukeviča, Ilze Briška
Saules gads. Lielā diena
Rudenāji

Iesaki draugiem