Apraksts

Kolektīvā monogrāfija “Psiholoģija” ir tapusi, sadarbojoties Latvijas un ārvalstu psiholoģijas mācībspēkiem un zinātniekiem. Monogrāfiju veido trīs grāmatas.

Otrajā grāmatā ietvertas četras nodaļas, kurās sniegts visaptverošs ieskats personības teoriju daudzveidībā, analizēta Es koncepcija un ar to saistītie jēdzieni, aprakstīta sociālā izziņa, sociālā uztvere, konflikti starppersonu attiecībās un cilvēku uzvedība grupā, risināti cilvēka veselības un slimības mijattiecību jautājumi, kā arī aplūkoti starpkultūru pētījumi dažādās psiholoģijas jomās, akcentējot pētījumu metodoloģiskos un ētiskos aspektus.

Monogrāfija būs noderīga psihologiem, dažādu augstākās izglītības programmu studentiem, docētājiem un pētniekiem, kā arī visiem, kuri interesējas par psiholoģiju vai savā ikdienas profesionālajā darbībā izmanto psiholoģijas zināšanas.


"Monogrāfija stimulē izpratni par psiholoģiju kā zinātnes nozari un palīdz iegūt pareizu un aktuālu priekšstatu par psiholoģiju, kliedējot mītus, novecojušu un neprecīzu informāciju. Teorijas izklāsts tiek papildināts ar piemēriem no aktuālām un reālām situācijām, kas lasītājam ļauj sasaistīt psiholoģijas teorijas ar savu priekšstatu. Darbā veiksmīgi tiek stimulēta kritiskā domāšana."
Līga Kļaviņa, Dr. Psych., Groningenas Universitāte, Nīderlande

Iesaki draugiem