Apraksts

Kolektīvā monogrāfija "Psiholoģija" ir tapusi, sadarbojoties Latvijas un ārvalstu psiholoģijas mācībspēkiem un zinātniekiem. Tajā ir mūsdienīgi aplūkotas psiholoģijas nozaru teorijas un jaunākie pētījumi. Kolektīvās monogrāfijas galvenais mērķis ir stiprināt psiholoģijas zinātniskos pamatus mūsu valstī, attīstot izpratni par psiholoģijas pamatnozaru un apakšnozaru specifiku, tostarp par terminoloģiju. Respektīvi, tās uzdevums ir kļūt par mūsdienīgu mācību grāmatu dažādu līmeņu studentiem, kurā vienkopus ir skaidroti psiholoģijas pamatjautājumi, apkopotas pamatkoncepcijas galvenajās psiholoģijas nozarēs un jaunākie pētījumi, sniegtas galveno terminu definīcijas.

Monogrāfiju veido trīs daļas, kas izkārtotas trijās grāmatās.

Pirmajā grāmatā ir sniegta pamatinformācija par psiholoģijas zinātnes vēsturi, daudzveidību, metodoloģiju un psihologa profesionālo darbību. Raksturoti uzvedības bioloģiskie pamati, iedzimtības un vides ietekme, pamatkoncepcijas par cilvēka psihiskajiem procesiem, emocijām, motivāciju, intelektu, kreativitāti, mācīšanos un indivīda attīstību, īpaši uzsverot populārākās teorijas un jaunākās atziņas katrā no šīm jomām.

Monogrāfija būs noderīga psihologiem, dažādu augstākās izglītības programmu studentiem, docētājiem un pētniekiem, kā arī visiem, kuri interesējas par psiholoģiju vai savā ikdienas profesionālajā darbībā izmanto psiholoģijas zināšanas.

Zinātniskās redaktores: Kristīne Mārtinsone, Anika Miltuze.

Iesaki draugiem