Apraksts

Kolektīvā monogrāfija “Psiholoģija” ir tapusi, sadarbojoties Latvijas un ārvalstu psiholoģijas mācībspēkiem un zinātniekiem. Monogrāfiju veido trīs grāmatas.

Trešajā grāmatā apskatītas juridiskās psiholoģijas un ģimenes psiholoģijas pamatnostādnes un jaunākās atziņas, raksturota psiholoģijas saikne ar organizāciju vadību un pedagoģiju, kā arī skaidrota psiholoģijas zināšanu aktualitāte militārajā vidē un sportā, akcentējot teorētisko uzskatu praktisko nozīmi.

 Monogrāfija būs noderīga psihologiem, dažādu augstākās izglītības programmu studentiem, docētājiem un pētniekiem, kā arī visiem, kuri interesējas par psiholoģiju vai savā ikdienas profesionālajā darbībā izmanto psiholoģijas zināšanas.


“Šī monogrāfija optimālā un sistemātiskā veidā apkopo milzīga apjoma zinātnisko materiālu, kas kopš laika, kad psiholoģija izveidojās par patstāvīgu zinātnes nozari, ir izstrādāts dažādās pasaules valstīs. Monogrāfija ir uzlūkojama kā fundamentāls resurss psiholoģijas studijām, pētniecības un profesionālās prakses attīstībai, jo ir pirmā Latvijā, kas integrē tik plaša līmeņa zināšanas par teorijām, aktuālo informāciju un jaunākajiem pētījumiem dažādās psiholoģijas nozarēs.”
 Anita Pipere, Dr. psych., Daugavpils Universitāte, Latvija

Iesaki draugiem