Apraksts

2009. gadā LR IZM apstiprināta mācību grāmata, kuras divās lielajās nodaļās aplūkoti racionālie skaitļi un četras darbības ar tiem (ar ievadu kāpināšanā ar naturālu skaitli) – tātad tie paši galvenie matemātikas kursa temati, kas atrodami ISEC ieteiktajā 6. klases paraugprogrammā. Vienlaikus pēc šīs grāmatas skolēns apgūs dažus citus matemātikā svarīgus jēdzienus – attiecības un proporcijas, burtus skaitļu vietā, ģeometrijas elementus, lielumu savstarpējās sakarības – un pratīs risināt dažādus sadzīviskus teksta uzdevumus. Grāmatā tiek aplūkoti arī tādi jauni jēdzieni, kuri var nebūt tieši minēti standartā, bet kas izmantojami konkrēto vielu nostiprinošo uzdevumu risināšanā un pilnībā tiks attīstīti tikai 7. klasē (piemēram, lielumu proporcionalitāte, trijstūra laukums).
Drīzumā komplektizdevumu papildinās šobrīd sagatavošanā esošie „Pārbaudes darbi un testi matemātikā 6. klasei”, kā arī „Darba burtnīca matemātikā 6. klasei” 1. un 2. daļa.

Šajā e-grāmatā ir iekļautas norādes uz ārējām saitēm, kas ir aktīvas darba publicēšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šie resursi var tikt mainīti, laboti, papildināti vai dzēsti jebkurā brīdī. Apgāds Zvaigzne ABC nav šī satura izstrādātājs un neatbild par e-grāmatā iekļauto ārējo resursu aktualitāti un atbilstību.

Iesaki draugiem