Apraksts

2011. gadā LR IZM apstiprināta mācību grāmata, kuras divās lielajās nodaļās aplūkoti racionālie skaitļi un četras darbības ar tiem (ar ievadu kāpināšanā ar naturālu skaitli) – tātad tie paši galvenie matemātikas kursa temati, kas atrodami ISEC ieteiktajā 6. klases paraugprogrammā. Vienlaikus pēc šīs grāmatas skolēns apgūs dažus citus matemātikā svarīgus jēdzienus – attiecības un proporcijas, burtus skaitļu vietā, ģeometrijas elementus, lielumu savstarpējās sakarības – un pratīs risināt dažādus sadzīviskus teksta uzdevumus. Grāmatā tiek aplūkoti arī tādi jauni jēdzieni, kuri var nebūt tieši minēti standartā, bet kas izmantojami konkrēto vielu nostiprinošo uzdevumu risināšanā un pilnībā tiks attīstīti tikai 7. klasē (piemēram, lielumu proporcionalitāte, trijstūra laukums).
Komplektizdevumu papildina pārbaudes darbu un testu krājums „Проверочные работы и тесты по математике. 6 класс”, kā arī darba burtnīcas „Рабочая тетрадь по математике. 6 класс” 1. un 2. daļa.

Iesaki draugiem