Apraksts

Krājumā iekļauti kontroldarbi, testi un uzdevumi paškontrolei ar slēptajām atbildēm, kas sastādīti atbilstoši matemātikas vielas sadalījumam mācību grāmatā „Matemātika 6. klasei” (J. Mencis (sen.) un J. Mencis (jun.)). Krājumā ievietoti arī kontroldarbu paraugi no metodiskā līdzekļa “Matemātika 6. klasē. Skolotāja grāmata”.
Tulkojumu krievu valodā Izglītības ministrija apstiprinājusi 2011. gadā.

Iesaki draugiem