Apraksts

Mācību grāmatā ”Bioloģija vidusskolai 4.” plaši aplūkota jauna tēma – biotehnoloģijas: gēnu inženērija, ģenētiskā modificēšana, dzīvnieku klonēšana, augu mikropavairošana.
Darbu ar mācību grāmatu atraktīvāku vērš daudzu uzdevumu saistība ar papildinformāciju, kas ievietota ielogā „Uzzini vairāk!”. Šī papildinformācija palīdz izprast saturu, attīsta kritiskās domāšanas prasmes un vedina diskutēt.
Īpaša vērība mācību grāmatā veltīta tādai nozīmīgai bioloģijas mācību procesa sastāvdaļai kā pētnieciskā darbība. Pētniecisko prasmju apgūšanu un pilnveidošanu nodrošina grāmatā ievietotie pētniecisko darbu apraksti, kā arī uzdevumi par pētniecību.
Grāmatā ir plašs ilustratīvais materiāls – zīmējumi, fotoattēli, tabulas un shēmas, kas uzskatāmi papildina mācību saturu. Katras nodaļas beigās ir dažādiem izziņas līmeņiem atbilstoši uzdevumi zināšanu, prasmju un radošās darbības iemaņu pārbaudei.

Iesaki draugiem