Apraksts

Mācību grāmata “Bioloģija vidusskolai, 3. daļa” nodrošina Vispārējās vidējās izglītības bioloģijas mācību priekšmeta standartā izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu un tā atbilst ISEC ieteiktajai bioloģijas mācību programmai.
Jaunais komplektizdevums satur daudzveidīgus uzdevumus un bagātīgu vizuālo materiālu, kas veicina satura veiksmīgāku apgūšanu. Mācību grāmata rosina un attīsta skolēnu pētniecisko darbību, kā arī dod iespējas pārbaudīt zināšanas un prasmes.
“Bioloģija vidusskolai, 3. daļa” ir ietvertas šādas tēmas: šūnu uzbūve; audi; šūnu un organismu ķīmiskais sastāvs; šūnu vielmaiņa; šūnu dalīšanās un dzimumšūnu attīstība; iedzimtības likumsakarības.

Iesaki draugiem