Apraksts

Mācību grāmatas ”Bioloģija vidusskolai” pirmās divas daļas ir veltītas organismu daudzveidībai, evolūcijai un mijiedarbībai ar vidi. Vidusskolēniem grāmatās ietvertie uzdevumi palīdzēs attīstīt vajadzīgo un noderīgo prasmi strādāt ar informāciju (teksta fragmentiem, grafikiem), pārveidot to no viena veida citā, kā arī nostiprināt esošās zināšanas. Darbu ar mācību grāmatu atraktīvāku vērš daudzu uzdevumu saistība ar papildinformāciju, kas ievietota logā „Uzzini vairāk”. Šī papildinformācija palīdz izprast saturu, attīsta kritiskās domāšanas prasmes un vedina diskutēt. Lai vidusskolēniem būtu iespējams iegaumēt vissvarīgākos apgūto tēmu aspektus, katras grāmatas apakšnodaļas beigās atrodams kopsavilkums, kurā sniegts satura apkopojums un izcelti svarīgākie jēdzieni. Īpaša vērība jaunajā mācību grāmatā veltīta tādai nozīmīgai bioloģijas mācību procesa sastāvdaļai kā pētnieciskā darbība. Lai atvieglotu tās organizēšanu un pētniecisko prasmju attīstīšanu, grāmatā ir 7 pētniecisko darbu apraksti. Visi pētnieciskie darbi veidoti pēc vienota plāna, kas atvieglo to struktūras izpratni. Grāmatās ir plašs ilustratīvais materiāls – zīmējumi, fotoattēli, tabulas un shēmas, kas vizuāli papildina mācību saturu. Katras nodaļas beigās ir dažādiem izziņas līmeņiem atbilstoši uzdevumi zināšanu, prasmju un radošās darbības iemaņu pārbaudei.

Iesaki draugiem