Apraksts

„Kulturoloģija vidusskolai” ir pirmais mācību līdzeklis Latvijā, kas vidusskolēniem saprotamā teorētiskā līmenī aplūko kultūras fenomenus un rosina viņus domāt par kultūras procesiem kopainā. Grāmata atklāj un analizē sakarības starp dažādām kultūras norisēm, kultūras zīmēm un reliģiju.
Grāmatai ir 5 nodaļas. Pirmā sniedz ieskatu par to, kā uztvert kultūru, kā izprast kultūras struktūru, kultūras būtiskās funkcijas, kultūras tipus un kultūras saturu, rosinās ieskatīties kultūras simbolu un zīmju nozīmēs. Otrā nodaļā analizēta kultūra kā sistēma, aplūkota arī zīmju un simbolu sistēma, tradīcijas un kultūras mantojuma nozīme. Trešā nodaļa veltīta kultūras daudzajām izpausmes formām, mītiskajai, reliģiskajai, filozofiskajai un zinātniskajai domāšanai. Ceturtā nodaļa veltīta indivīda un sabiedrības lomas apzināšanai kultūrā, sociālajām grupām, varas izpausmēm, sevis meklējumiem, tajā sniegts ieskats masu, elitārajā, etniskajā, nacionālajā kultūrā un subkultūrās. Piektā nodaļa veltīta kultūras dinamikai. Tā meklē atbildes uz to, kādi procesi kultūrā vērojami mūsdienās, runāts par eiropocentrisma, multikulturālisma un globalizācijas ietekmi uz kultūru.
Kultūras parādību un procesu izpratnei un sistematizēšanai tiek piedāvātas daudzveidīgas tabulas, attēli, jautājumi un uzdevumi. Dažādu gadsimtu oriģinālteksti, laika liecības, domātāju atziņas vai izteikumi rosinās uz pārdomām un pārrunām un sevis meklējumiem. Katras apakšnodaļas beigās piedāvāts jēdzienu kopums, kas palīdzēs labāk izprast konkrēto tematu.

Iesaki draugiem