Apraksts

Uzdevumu krājums nepieciešams tiem vidusskolēniem, kuri mācību priekšmetu „Kulturoloģija” apgūst, izmantojot mācību grāmatu „S. Austruma, I. Muižarāja. Kulturoloģija vidusskolai”. Uzdevumu krājumu veido ar mācību grāmatu saistīti jautājumi un uzdevumi.
Uzdevumu krājums izmantojams gan kulturoloģijas ieskaitēm, gan darbam mācību stundās skolā un kā materiāls mājasdarbiem.

Iesaki draugiem