Apraksts

Uzdevumu krājums nepieciešams tiem vidusskolēniem, kuri mācību priekšmetu „Kulturoloģija” apgūst, izmantojot IZM apstiprināto mācību grāmatu „S. Austruma, I. Muižarāja. Kulturoloģija vidusskolai”. Uzdevumu krājumu veido ar mācību grāmatu saistīti jautājumi un uzdevumi, kas skolēniem dos iespēju sekmīgāk apgūt izglītības standarta prasības.
Uzdevumu krājums izmantojams gan kulturoloģijas ieskaitēm, gan darbam mācību stundās skolā un kā materiāls mājasdarbiem.

Iesaki draugiem