Apraksts

Skolotāja grāmata piedāvā pilnīgu materiālu darbam latviešu valodas stundās: mācību programmu; mācību vielas metodisko apdari; mācību metožu un paņēmienu izklāstu; pārskatu par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu; pārbaudes darbus; pārbaudes darbu uzdevumu atbildes; vērtēšanas kritērijus.
Komplektā „Valodas labirinti. Latviešu valoda 9. klasei” vēl ietilpst mācību grāmata un darba lapas.

Iesaki draugiem