Apraksts

Grāmatā ir par valodas mācīšanās prasmi; valodas sistēmu; valodas stiliem; sintaksi, morfoloģiju, fonētiku; ortogrāfiju un pieturzīmju lietojumu; vārdu krājumu un valodas kultūru.
Lai mācīšanās procesu padarītu daudzveidīgāku grāmatā ir krāsainas shēmas, tabulas, attēli un daudzveidīgi uzdevumi.
Komplektā „Valodas labirinti. Latviešu valoda 9. klasei” vēl ietilpst darba lapas un skolotāja grāmata.
Mācību grāmatu apstiprinājusi LR IZM 2006. gadā.

Iesaki draugiem