Apraksts

Darba lapas palīdzēs nostiprināt un padziļināt zināšanas; attīstīt valoddarbības prasmes; paplašināt redzesloku; rosināt interesi par dažādiem valodas jautājumiem; atraisīt radošās spējas; organizēt mācību laiku un sagatavoties eksāmeniem.
Komplektā „Valodas labirinti. Latviešu valoda 9. klasei” vēl ietilpst mācību grāmata un skolotāja grāmata.

Iesaki draugiem