Apraksts

Metodiskais līdzeklis paredzēts skolotājiem, kas savā darbā izmanto mācību līdzekļu komplektu “Nāc mums līdzi!”, kā arī vecākiem, kuru bērni apgūst latviešu valodu, izmantojot šo komplektu. Tas sastāv no mācību grāmatas, darba burtnīcas, metodiskā līdzekļa un audiokasetes. Mācību līdzekļi 1. mācību gadam tagad papildināti ar darba lapām un lasāmo grāmatu.
Lai atvieglotu skolotāju darbu, “Padomi skolotājiem un vecākiem” papildināti ar vairākām tabulām, kurās atspoguļots mācību komplekta izmantošanas ieteicamais plānojums, mācību satura apguves secība, kā arī apguvei paredzētais laiks un sasniedzamais rezultāts.
Vecākiem un skolotājiem šajā metodiskajā līdzeklī piedāvātas dažādas spēles, rotaļas un citas aktivitātes bērnu latviešu valodas zināšanu un prasmju nostiprināšanai.
Metodisko līdzekli papildinājusi Tamāra Jansone.

Iesaki draugiem