Apraksts

Lasāmā grāmata sekmē daudzveidīgu lasīšanu, kā arī veido priekšstatu par latviešu literatūru bērniem un folkloru.
Lasāmajā grāmatā ievietoti skolēnu vecumam un zināšanu līmenim atbilstoši teksti (skaitāmpanti, dzejoļi, pasakas, nelieli informatīvi teksti) un uzdevumi teksta izpratnei, leksikas apguvei un latviešu valodas prasmju nostiprināšanai.

Iesaki draugiem