Apraksts

Komplekts „Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei” ir pārstrādāts un papildināts atbilstoši pamatizglītības standartam ģeogrāfijā, kurš paredz, ka ģeogrāfiju kā atsevišķu mācību priekšmetu sāk mācīties 7. klasē.
Pārbaudes darbu krājumā iekļauti 6 tematiski pārbaudes darbi divos variantos, kā arī papilduzdevumi.

Iesaki draugiem