Apraksts

Skolotāja grāmata ietilpst mācību līdzekļu komplektā „Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei”. Tajā apkopoti metodiskie ieteikumi darbam ar mācību grāmatu un praktisko darbu un uzdevumu burtnīcu ģeogrāfijas kursam 7. klasei. Mācību komplekts ir veidots atbilstoši LR IZM Ģeogrāfijas standartā noteiktajam obligātajam mācību saturam.

Iesaki draugiem