Apraksts

„Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei” ir pārstrādāta un papildināta atbilstoši pamatizglītības standartam ģeogrāfijā, kurš paredz, ka ģeogrāfiju kā atsevišķu mācību priekšmetu sāk mācīties 7. klasē.
Mācību grāmata ieguvusi jaunu un pievilcīgu vizuālo veidolu, tajā ir ievietots daudzveidīgs kartogrāfiskais materiāls, fotoattēlu un zīmējumu klāsts. Jautājumi un uzdevumi veidoti tā, lai parādītu, kā iegūtās zināšanas izmantot ikdienas dzīves situācijās. Liela uzmanība ir pievērsta tūrisma ģeogrāfijas jautājumiem: skolēni var iejusties piecu kontinentu apceļotāju lomā un iepazīt slavenākos nacionālos dabas parkus un rezervātus.

Iesaki draugiem