Apraksts

Komplektizdevuma audiomateriāli ir pieejami šeit.

Komplektizdevuma pārstrādātais un papildinātais izdevums ir paredzēts krievu valodas kā otrās svešvalodas mācīšanai.
Darba burtnīcas saturs ir saskaņots ar mācību grāmatā iekļauto vielu. Tā papildināta ar vingrinājumiem un krustvārdu mīklām no mācību grāmatas 1. izdevuma, jaunām tabulām. Vairāk vietas ir paredzēts rakstīšanai.

Iesaki draugiem