Apraksts

Komplektizdevuma pārstrādātais un papildinātais izdevums ir paredzēts krievu valodas kā otrās svešvalodas mācīšanai.
Skolotāja grāmatā ietverti metodiskie ieteikumi darbam ar pārstrādāto un papildināto mācību komplektu, ievietoti mācību grāmatas, darba burtnīcas un pārbaudes darbu klausīšanās teksti, kā arī mācību materiāla plānojums, stundas paraugs, krustvārdu mīklu atbildes. Grāmata papildināta ar ieteikumiem skolēnu zināšanu novērtēšanai.

E-grāmatā ietverti mācību grāmatā iekļautie audioieraksti.

Iesaki draugiem