Apraksts

Komplektizdevuma audiomateriāli ir pieejami šeit.

Pārbaudes darbi ir pārstrādātā un papildinātā mācību komplektizdevuma “Путь 2” sastāvdaļa. Katrai no mācību grāmatas tēmām tiek piedāvāti pārbaudes darbi, lai novērtētu skolēnu lasīšanas, runāšanas, rakstīšanu un klausīšanās prasmes. Krājuma beigās ir dotas pārbaudes darbu atbildes.

Iesaki draugiem