Apraksts

Mācību grāmata „Matemātika 1. klasei” paredzēta skolēnu matemātiskās domāšanas, radošo spēju un dažādu interešu attīstībai. Uzkrātā pieredze darbā ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un pedagogu radošā metodiskajā darbā Gaismas speciālajā skolā nosaka mācību grāmatas saturisko ievirzi.
Ar valodas, rotaļu, praktisko darbošanos un izteiksmīgu attēlu palīdzību bērniem veidosies interese par matemātiku un tās izmantošanu ikdienas dzīvē.
Strādājot ar mācību grāmatu, bērniem vajadzēs attīstīt redzi, atmiņu, uzmanību, saskarsmes spējas, uzskatāmo un loģisko domāšanu.
Mācību grāmatā ietverta 1. klases matemātikas programma speciālajām skolām. To sekmīgi var izmantot pirmsskolas iestādēs bērnu sagatavošanai skolai, korekcijas klasēs.

Iesaki draugiem