Apraksts

Pārstrādāts izdevums atbilstoši jaunajai matemātikas mācību programmai. Uzdevumu saturs atbilst skolēnu praktiskās dzīves vajadzībām un saistīts ar citu mācību priekšmetu saturu. Ilustratīvais materiāls rosina skolēnus domāt, salīdzināt, vērtēt un izteikt savus secinājumus. Tautasdziesmas, mīklas un atjautības uzdevumi bagātina iztēli un dažādo mācīšanās procesu.

Iesaki draugiem