Apraksts

Darba burtnīcā ievietotais mācību materiāls sakārtots atbilstoši speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Plašais dažāda veida un grūtuma pakāpes uzdevumu klāsts sniedz iespēju skolotājam un skolēnam izvēlēties atbilstošus uzdevumus.
Darba burtnīcā ievietotie uzdevumi attīsta patstāvīgā darba iemaņas, parāda iemācīto matemātisko jēdzienu praktisku lietojumu saistībā ar ikdienas dzīvi.

Iesaki draugiem