Apraksts

Mācību komplektā „Sociālās zinības 2. klasei” ir divas darba burtnīcas skolēniem un rokasgrāmata skolotājiem. Komplekts „Sociālās zinības 2. klasei” ir izstrādāts, ievērojot pamatizglītības standartu sociālajās zinībās 1.–9. klasei. Mācību līdzekļos aplūkoti pilsoniskās, ekonomiskās, veselības un vēstures izglītības jautājumi. Šie jautājumi mācību procesā tiek aplūkoti dažādās tēmās, piemēram, „Laiks”, „Atklājumi un izgudrojumi”, „Vajadzības” u. c.
Izdevums tulkots no latviešu valodas.

Iesaki draugiem