Apraksts

Mācību līdzeklis izveidots atbilstoši Sociālo zinību pamatizglītības standartam 1.–9. klasei, kas apstiprināts ar Izglītības un satura eksaminācijas centra 2004. gada 12. janvāra rīkojumu Nr. 4.
Darba burtnīcā aplūkotās tēmas nav svešas bērniem. Par tām viņiem jau ir sava personīgā pieredze, turklāt tās ir cieši saistītas ar skolēnu ikdienu un sadzīvi. Tāpēc, strādājot ar jauno mācību līdzekli, sociālo zinību stundās skolotājam būs iespējas radoši izmantot interaktīvās mācību metodes, veicināt saskarsmi un sadarbību. Ieteicams piedāvātās satura tēmas pieņemt kā problēmas un stundas gaitā iedziļinoties tajās, attīstīt skolēnu sociālās prasmes.
Sociālās zinības 1. klasē paredzēts apgūt, izmantojot divas darba burtnīcas – pirmajam un otrajam mācību pusgadam.
Izdevums tulkots no latviešu valodas.

Iesaki draugiem