Apraksts

Mācību līdzeklis loģiski turpina mācību priekšmeta satura izklāstu saskaņā ar Sociālo zinību pamatizglītības standarta noteikto priekšmeta obligāto saturu.
Jaunajā mācību līdzeklī (tāpat kā iepriekšējos) autore piedāvā skolēniem katru tēmu apgūt darbībā. Sociālo zinību darba burtnīcā ir daudz ierosmju diskusijām, pētījumiem un projektiem.

Iesaki draugiem