Apraksts

Darba lapas ir latviešu valodas apguves komplekta “Nāc mums līdzi!” jauna sastāvdaļa. Komplekts papildināts atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām.
Darba lapas papildina darba burtnīcu, jo tajās lielākā vērība pievērsta rakstīto burtu sistematizētai apguvei. Darba lapas izmantojamas paralēli mācību grāmatai, kā arī mācību grāmatas tematu atkārtošanai, atkarībā no skolēnu valodas prasmes, īpaši rakstīšanas prasmes, un skolotāja izvēles, plānojot mācību procesu.
Veicot uzdevumus darba lapās, skolēni nostiprina savas zināšanas par latviešu valodas skaņām, īpaši patskaņiem, skaņu un burtu atbilsmi, kā arī apgūst pareizrakstības iemaņas. Rakstīšanas uzdevumi palīdz apgūt burtu, zilbju, vārdu un īsu teikumu pareizrakstību. Atsevišķi uzdevumi veltīti īsa teksta pārrakstīšanai no drukātā teksta.
Skolēniem tiek piedāvāts veidot arī savu bilžu vārdnīcu, veikt patstāvīgos darbus, risināt āķīgus uzdevumus, piepildīt savu Vārdu krātuvīti, kā arī atkārtot apgūto, veicot mācību gada noslēguma radošos darbiņus.
Darba lapas ir noplēšamas un ievietotas caurspīdīgā “kabatiņā” – tajā pēc tam ir ērti glabāt noplēstās un izpildītās lapas.

Iesaki draugiem