Apraksts

Mācību līdzekļa otrā daļa paredzēta 20 stundām otrajā semestrī. Burtnīcā skolēni iepazīstas ar tematiem Darbosimies kopā!, Tiesības, Pienākumi klasē, Veselība, Drošība, Mana Latvija un citiem. Strādājot ar šo mācību līdzekli, bērni mācās paust savas domas, uzklausīt un respektēt citu viedokli, kritiski domāt, analizēt un pieņemt savai veselībai un drošībai pozitīvus lēmumus

Iesaki draugiem