Apraksts

Pārbaudes darbu krājums iecerēts, lai konstatētu, kādas zināšanas un prasmes sociālajās zinībās ir apguvuši 1., 2. un 3. klases skolēni. Pirmajai klasei paredzēti divi pārbaudes darbi – viens vēlams pirmā semestra noslēgumā, otrs – mācību gada beigās, otrajai klasei – arī divi pārbaudes darbi, bet trešajai klasei – četri darbi. Burtnīcas beigās sniegti paskaidrojumi skolotājam par darbu labošanu un vērtēšanu.

Iesaki draugiem