Apraksts

Galvenais sociālo zinību uzdevums ir vispirms palīdzēt skolēnam izprast sevi un norises sabiedrībā, bet pēc tam jau aktīvi piedalīties apkārtējās pasaules procesos. Komplektā 2. klasei ietilpst divas darba burtnīcas un rokasgrāmata skolotājiem.
Piedāvātās tēmas skolotājs var variēt un saturu plānot kopā ar skolēniem. Skolotājs pats nosaka katras tēmas stundu skaitu atbilstoši savas klases zināšanu un spēju līmenim, kā arī ņemot vērā mācību gada laikā notiekošos pasākumus, projektu nedēļu un tēmas aktualitāti. Atsevišķas tēmas ir paredzētas izvērst kā vairāku stundu projektu.

Iesaki draugiem