Apraksts

Komplekts izstrādāts saskaņā ar Valsts pamatizglītības standartu un dabaszinību standartu 1. – 6. klasei, kuros tiek uzsvērta nepieciešamība veidot pamatu skolēnu turpmākajai izglītībai un nodrošināt sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi, sagatavojot skolēnus turpmākai dabaszinātņu priekšmetu apguvei.
Komplekts sastāv no mācību grāmatas, divām darba burtnīcām un metodiska līdzekļa skolotājiem, kurš nāks klajā drīzumā.
Darba burtnīcā ietverti daudzveidīgi uzdevumi, kas labāk palīdzēs iepazīt dabu un tās daudzveidību.

Iesaki draugiem