Apraksts

Komplekts sastāv no mācību grāmatas, divām darba burtnīcām un metodiska līdzekļa skolotājiem.
Mācību grāmatas ievadā, uzrunājot skolēnus, kuri mācīsies, izmantojot jauno komplektu, autori raksta:
„Šī mācību grāmata kopā ar darba burtnīcām ir domāta darbam gan klasē un mājās, gan dabā. Tā bieži rosinās tevi kopā ar klasesbiedriem pētīt dabu, lai uzzinātu ko jaunu. Mēs tev palīdzēsim labāk iepazīt mūsu zemeslodi un tās dabas daudzveidību, kā arī rosināsim tevi labāk iepazīt sevi.”
Mācību grāmatā ietvertās tēmas tiešām spēj pildīt iepriekšminēto uzdevumu, jo skolēni mācīsies par organismiem un dzīvības procesiem, Zemi un tās vietu Visumā, vielām un materiāliem, fizikāliem procesiem, par cilvēka un dabas mijiedarbību, par dzīvnieku daudzveidību un to aizsardzību.
Mācību vielas apguvi atvieglos mācību grāmatā atrodamā skaidrojošā vārdnīca un īpašie apzīmējumi.

Iesaki draugiem