Apraksts

Komplekts sastāv no mācību grāmatas, divām darba burtnīcām un metodiska līdzekļa skolotājiem.
Darba burtnīcā ietverti daudzveidīgi uzdevumi, kas labāk palīdzēs iepazīt dabu un tās daudzveidību.

Iesaki draugiem