Apraksts

Komplektizdevumā iekļautie audiomateriāli ir pieejami šeit.

2., pārstrādātais un papildinātais mācību komplektizdevums krievu valodas (2. svešvalodas) mācīšanai 10. klasē. Atbilst Valsts vidējās izglītības standarta projekta un LR Izglītības un zinātnes ministrijas pamatprasībām par svešvalodas mācību priekšmeta obligāto saturu.
Mācību grāmatā ir saglabāta iepriekšējā struktūra: mācību viela sadalīta 6 tematiskos ciklos. Katrs cikls sākas ar mācību tekstu, kurā tiek prezentēta apgūstamā leksika un gramatika, kas nepieciešama skolēnu runas prasmju nostiprināšanai.
Pārstrādātā mācību grāmata ir papildināta ar 2 jaunām rubrikām – Kultūru dialogs un Projekts. Tajā ir ievietoti jauni, aktuāli teksti, kas atbilst skolēnu interesēm. Papildināts vairāku nodaļu gramatikas materiāls – ir ievietoti jauni uzdevumi, kas attīsta runas prasmes, jaunas tabulas, ilustrācijas. Dažādotas darba formas, ir ieviestas izmaiņas grāmatas vizuālajā noformējumā.
Mācību grāmata „Путь 1. Krievu valoda 10. klasei” palīdzēs skolēniem sekmīgi apgūt visas nepieciešamās valodas, komunikatīvās un sociokultūras kompetences.

Iesaki draugiem