Apraksts

Komplektizdevumā iekļautie audiomateriāli ir pieejami šeit.

Otrais, pārstrādātais un papildinātais mācību komplektizdevums krievu valodas (2. svešvalodas) mācīšanai 10. klasē. Atbilst Valsts vidējās izglītības standarta projekta un LR Izglītības un zinātnes ministrijas pamatprasībām par svešvalodas mācību priekšmeta obligāto saturu.
Skolotāju grāmata ir mācību komplekta „Путь 1. Krievu valoda 10. klasei” sastāvdaļa. Tas ir jauns metodiskais līdzeklis skolotājiem, kurā tiek sniegtas rekomendācijas darbam ar pārstrādāto mācību grāmatu un darba burtnīcu.

Iesaki draugiem