Apraksts

Komplektizdevumā iekļautie audiomateriāli ir pieejami šeit.

2., pārstrādātais un papildinātais mācību komplektizdevums krievu valodas (2. svešvalodas) mācīšanai 10. klasē. Atbilst Valsts vidējās izglītības standarta projekta un LR Izglītības un zinātnes ministrijas pamatprasībām par svešvalodas mācību priekšmeta obligāto saturu.
Darba burtnīca ir mācību komplekta „Путь 1. Krievu valoda 10. klasei” sastāvdaļa. Jaunais izdevums ir papildināts ar daudziem radoša rakstura vingrinājumiem, krustvārdu mīklām, tabulām. Tie palīdzēs atkārtot un nostiprināt apgūstamo mācību materiālu.

Iesaki draugiem