Apraksts

Rokasgrāmata ir metodisks palīglīdzeklis skolotājam Valsts pamatizglītības standartā (Rīga, 1998) izvirzīto prasību īstenošanai latviešu valodā. Tā izmantojama, strādājot ar mācību komplektu “ZĪLE. Latviešu valoda 3. klasei, II”.

Iesaki draugiem