Apraksts

Darba lapu komplektā ietilpst 14 darba lapas, kuras izmantojamas mācību procesā, strādājot ar Grāmatu lasīšanai un domāšanai; 10 darba lapas, kuras izmantojamas darbā ar Valodas gudrību grāmatu.
Gan mācību grāmatās, gan darba lapās visi piedāvātie vingrinājumi vai to nosacījumi nav jāizmanto. Skolotājs variē nosacījumus atbilstoši savas klases skolēnu vajadzībām. Atsevišķus uzdevumus no darba lapu komplekta var piedāvāt kā mājas darbu, protams, pirms tam stundā tos pārrunājot.

Iesaki draugiem