Apraksts

Vienos vākos atrodamas divas mācību grāmatas – „Zīle. Valodas gudrību grāmata ”un „Zīle. Grāmata lasīšanai un domāšanai”.
Zīle. Valodas gudrību grāmatā 1. mācību pusgadā tiek aplūkotas tēmas – vārds, vārda sastāvs, vārdšķiras, teikums, teksts.
Grāmatas mācību satura izvēlē un sakārtojumā ir ievērots trīsfāžu modelis. Tas nozīmē, ka tiek respektēti izziņas procesa trīs posmi – ierosināšana, apjēgšana un refleksija. To izmanto visā mācību izziņas darbībā gan jaunas pieredzes iepazīšanā lasot, rakstot, gan gūstot jaunas zināšanas par pašu valodu.
Zīle. Grāmata lasīšanai un domāšanai veidota tematiskajos lokos, iepazīstinot skolēnus ar ētiskajām vērtībām un cilvēku savstarpējo attiecību pamatvērtībām. Tās atklājas daudzveidīgu žanru tekstos: latviešu tautas folklorā, stāstos, lugās un dzejoļos. Tekstu autori pārsvarā ir latviešu rakstnieki un dzejnieki, bet grāmatā iekļauti arī ārzemju literātu darbi. Darbā ar tekstiem piedāvāts izmantot daudzveidīgas mācību metodes, kas sekmē skolēnu kritiskās domāšanas attīstību.

Iesaki draugiem