Apraksts

Mācību līdzeklis “Dabaszinību kartes 1.–6. klasei” veidots atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747) dabaszinātņu mācību jomā. Izteiksmīgie zīmējumi, Latvijas, Eiropas, pasaules un topogrāfiskās kartes palīdzēs īstenot kompetenču pieejā plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus.

Izdevumā iekļautās kartes sniegs izpratni par karšu veidošanas nosacījumiem, attīstīs karšu lasīšanas prasmi, rosinās interesi par mūsu valsts un visas pasaules dabu.

Zīmējumos uzskatāmi parādīts, kā noteikt debespuses, attēloti daudzi dabas elementi un procesi.

Iesaki draugiem