Apraksts

Mācību grāmata tiek sagatavota atbilstoši kompetenču pieejai mācību saturā, tā tiek veidota saskaņā ar valsts pamatizglītības standartu (MK noteikumi Nr. 747) un autoru veidotu programmu dabaszinībās 1.–3. klasei. Mācību izdevumu paredzēts iesniegt apstiprināšanai Izglītības un zinātnes ministrijā 2023. gada otrajā pusē.

Grāmatā mācību saturs izkārtots četrās nodaļās.
1. Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās?
2. Kāpēc nepieciešama enerģija?
3. Kāpēc notiek kustība?
4. Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem?

Katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir apguvis.

Mācību grāmata mērķtiecīgi rosinās iepazīt apkārtējo pasauli un tajā notiekošās norises, veikt pētījumus, novērojumus un eksperimentus, apgūt dabaszinātņu jēdzienus, ievērot drošības noteikumus, saudzēt dabu.

Grāmata paredzēta visam mācību gadam.

Iesaki draugiem