Apraksts

Mācību grāmata ir sagatavota atbilstoši kompetenču pieejai mācību saturā, tā ir veidota saskaņā ar valsts pamatizglītības standartu (MK noteikumi Nr. 747) un autoru veidotu programmu dabaszinībās 1.–3. klasei. Mācību izdevumu apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2024. gada janvārī.

Grāmatā mācību saturs izkārtots četrās nodaļās.
1. Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās?
2. Kāpēc nepieciešama enerģija?
3. Kāpēc notiek kustība?
4. Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem?

Katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir apguvis.

Mācību grāmata mērķtiecīgi rosina iepazīt apkārtējo pasauli un tajā notiekošās norises, veikt pētījumus, novērojumus un eksperimentus, apgūt dabaszinātņu jēdzienus, ievērot drošības noteikumus, saudzēt dabu.

Grāmata paredzēta visam mācību gadam.

Autori stāsta par mācību grāmatu

Iesaki draugiem