Apraksts

Skolotāja grāmata bioloģijā 7. klasei sagatavota komplektā ar mācību grāmatu “Biololoģija 7. klasei”, kas veidota atbilstoši projekta “Skola 2030” izstrādātajam un VISC ieteiktajam mācību priekšmeta programmas paraugam un satura izklāsta secībai skolēna grāmatā.
Autore Līga Sausiņa metodisko līdzekli izveidojusi pēc tam, kad gads jau nostrādāts ar jauno skolēna grāmatu un uzkrātas skolotāju atziņas un ieteikumi par mācību satura izklāstu.
Skolotāja grāmatā ir iekļauti ieteikumi mācību procesa organizēšanai, izmantojot jauno bioloģijas mācību grāmatu, kā arī papildus tai izstrādātos un praksē pārbaudītos mācību materiālus.
Visi mācību materiālu paraugi un skolotāja grāmatā iekļautie pielikumi ar darba lapu un pārbaudes darbu paraugiem, kā arī pilnveidotais tematiskais plāns bioloģijā 7. klasei pieejami digitālajā papildsaturā.

Iesaki draugiem