Apraksts

Līga Sausiņa Tematisko plānu bioloģijā 7. klasei veidojusi atbilstoši projekta Skola 2030” izstrādātajam un VISC ieteiktajam mācību priekšmeta programmas paraugam un satura izklāstam skolēna grāmatā. Tas atbilst divām bioloģijas stundām nedēļā, t. i., 70 bioloģijas stundām mācību gadā. Plānā redzams, cik stundu veltīts katrai no četrām nodaļām un katram tematam, kā arī kādi rezultāti un prasmes tajās sasniedzami, kādi resursi izmantojami satura apguvē. 

Iesaki draugiem