Apraksts

Izmēģiniet šeitLūdzam ņemt vērā, ka izmēģināšanai piedāvātā materiāla uzdevumus nepieciešams atiestatīt, lai veiktu katru uzdevumu no jauna.

Uzziniet, kā digitālo mācību materiālu iegādāties izglītības iestādēm!

Kāda algoritmiem ir saistība ar tautas dejām? Kā pareizi vingrināt acis, lai tās nenogurtu, strādājot ar datoru? Kā izveidot drošu paroli savam datoram? Kā atšķirt uzticamu informāciju no viltus ziņām internetā? Sabīnes Trēdes darbs “Datorika datorā” ir tiešsaistes mācību materiāls, kurā sākumskolas skolēni atradīs atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem. Šis darbs ir veidots atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747) un paredzēts sākumskolas skolēniem prasmju un iemaņu iegūšanai, praktiski darbojoties datorā – risinot viegli uztveramus, aizraujošus un pat neparastus interaktīvus uzdevumus.

Materiālā iekļautie uzdevumi ir sakārtoti 4 tematos, un to veikšanas laikā skolēni, pavisam nemanot, apgūst sākumskolas skolēnam sasniedzamos rezultātus datorikā, proti, iepazīstas ar datora sastāvdaļām, iemācās pareizi darboties un rakstīt datorā, uzzina, kā droši izmantot internetu, kā arī mācās izpildīt un izveidot vienkāršus algoritmus. Pēc visu tematu apguves skolēns var novērtēt savas zināšanas, veicot kopsavilkuma testu.

Uzdevuma izpildes laikā skolēns saņem tūlītēju atgriezenisko saiti – iekrāsojas pareizās un nepareizās atbildes un skan attiecīgais skaņas signāls. Skolēns uzdevumu var labot, līdz tas ir izpildīts pareizi, kā arī var uzdevumu atstatīt un veikt atkārtoti. Pēc uzdevuma izpildes, uzklikšķinot uz “datoriņa” pogas ekrāna augšējā labajā stūrī, var uzzināt kādu interesantu faktu, izdomāt atbildes uz papildjautājumiem vai izpildīt kādu nedaudz grūtāku papilduzdevumu par aplūkoto tematu.

Uzdevumi veidoti tā, lai gūtu ne tikai iemaņas darbā ar datoru, bet arī attīstītu citos mācību priekšmetos apgūstamās prasmes – latviešu valodā, angļu valodā, sociālajās zinībās, dizainā un tehnoloģijās, vizuālajā mākslā, dabaszinībās, matemātikā, kā arī sportā un veselībā. Materiālā zem katra uzdevuma esošajā sadaļā “Starppriekšmetu saikne” var uzzināt, kādas skolēna prasmes konkrētais uzdevums attīsta, kā arī kādos mācību priekšmetos paredzēts apgūt šo prasmi.

Šis materiāls ir paredzēts izmantošanai datorā vai planšetdatorā tiešsaistes platformā Māconis. Lai uzzinātu vairāk par šo platformu, klikšķini šeit!

Ar materiālu iespējams darboties gan klasē – individuāli katram skolēnam vai frontāli skolotāja vadībā –, gan mājās. Materiāla lietošana ir vienkārša – viss, kas nepieciešams, ir dators vai planšetdators un internets.

Iesaki draugiem