Apraksts

Šī uzdevumu burtnīca 1. un 2. klasei ir paredzēta datorikas apguvei integrēti ar matemātiku, latviešu valodu, sociālajām zinībām un citiem mācību priekšmetiem. Izdevums sagatavots atbilstoši mācību priekšmeta programmas paraugam Datorika 1.-9. klasei.

Veicot burtnīcā iekļautos uzdevumus, skolēni attīstīs algoritmiskās domāšanas prasmi, mācīsies saprātīgi un apzinīgi izmantot digitālās tehnoloģijas. Algoritmiskā domāšana kļūst par vienu no nozīmīgākajām 21. gadsimta cilvēku kopīgām prasmēm - tā ir saistīta ar radošo, tehnisko, loģisko un kritisko domāšanu, problēmu risināšanu. Šīs iemaņas palīdzēs attīstīt visdažādāko veidu uzdevumi - no datorprasmju vingrinājumiem līdz algoritmu radīšanas uzdevumiem.

Burtnīca saturiski iedalīta sešās nodaļās:
digitālais saturs;
algoritmi un programmēšana;
problēmu risināšana;
dati un informācija;
virtuālā saziņa;
drošiba un tiesības.

No lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube.

Iesaki draugiem